detectivekantoor Brugge Knokke Kortrijk

Kennismakingsgesprek

Re-quest -> De term “inspirerend” verwijst naar de kwalitatieve beroepsopleiding en certifiëring bij “Inspirerend Coachen Academy”. We starten een energiegevende samenwerking waarbij we samen zoeken naar opportuniteiten.  De “quest” (“queeste”) is een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid, dankzij de ervaringen die op ons pad komen. Wij willen graag jouw sparringpartner zijn doorheen jouw zoektocht naar verandering en verbetering.

EQ-Investigations -> We starten met een intakegesprek op een locatie naar keuze. We bespreken de wettelijke mogelijkheden en de haalbaarheid van uw opdrachtaanvraag. We willen je graag perspectief bieden, zelfs in moeilijke omstandigheden. We vertrouwen op emotionele intelligentie (EQ) & empathie om je verder op weg te helpen. 

Werkmethoden

Re-quest -> Na het verkenningsgesprek zal je de werkwijze herkennen. Een coach is geen probleemoplosser, orakel of geluksbrenger. Coaching is een energiegevende samenwerking waarin jij centraal staat en waarin we samen zoeken naar verfrissende denkpistes. Wij engageren ons om echt te luisteren, mee te denken, zonder onnodige oordelen. De werkwijze is niet zweverig of “soft” te noemen. We gebruiken onze ervaringen vanuit de crisishulpverlening, uit de periode als hulpverlener en als leidinggevende, waarbij we de specifieke noden van elke cliënt verkenden en zoveel mogelijk krachten uit elke crisis haalden.

EQ-investigations -> Indien je akkoord gaat met het plan van aanpak, ondertekenen we een privédetective-overeenkomst. Vervolgens starten onze privédetectives de opdracht en kiezen ze de meest geschikte onderzoeksmethoden om aan waarheidsvinding te doen. Onze werkmethoden bestaan ondermeer uit een discrete achtervolging, internetonderzoek, data-analyse, buurtonderzoek, statische observatie, controle van adressen, bevraging van de betrokkene, getuigenverklaring, kortdurende infiltratie via het aannemen van een andere hoedanigheid.

Dagelijks feedback

EQ-Investigations: Open communicatie en tussentijds overleg zorgen voor een hoge slaagkans van het onderzoek. We trachten jou duidelijkheid te geven over de feiten en de omstandigheden. Er volgt een correcte weergave van het tijdsgebruik van de betrokkene, met feiten in plaats van vage vermoedens.

Jouw contactpersoon houdt je dagelijks op de hoogte via telefoon, rapportage of e-mail. We contacteren jou op een moment dat het voor jou past. We houden steeds rekening met de gemaakte afspraken rond tijdslimieten en onderzoeksterreinen.

Rechtsgeldige rapportage

EQ-Investigations -> Nadat het onderzoek is afgerond, ontvang je een uitgebreid eindrapport met onze vaststellingen en een detail van de geleverde prestaties. Het eindrapport kan bestaan uit een chronologische weergave van het doen en laten van de betrokkene, documenten, foto’s, video-opnames, bevragingen en screenshots. Het eindverslag is altijd ondertekend en naar waarheid opgemaakt door de privédetective. Dit eindrapport kan steeds in rechte gebruikt worden.

Kostprijs

Wat is de prijs voor coaching of advies? Of wat kost het inhuren van een detective? Het spreekt voor zich dat consultancy minder uren in beslag neemt dan een opsporingsonderzoek. Het uurtarief, de kilometervergoeding en de werkingskosten komen ruimschoots aan bod tijdens het kennismakingsgesprek. We houden steeds rekening met het budget dat je voor ogen hebt. Je kan ten allen tijde rekenen op een transparante kostprijs. In bepaalde gevallen kan je kiezen voor een forfaitprijs, bijv. bij periodieke screeningsopdrachten.

De kostprijs van een onderzoek hangt af van de complexiteit van de opdracht. Een dossierstudie of getuigenbevraging neemt bijvoorbeeld minder werkuren in beslag dan veldwerk. De inzet van het exact aantal privédetectives is afhankelijk van het type onderzoek. Een periodieke controle van enkele adressen is bijvoorbeeld eenvoudiger dan een schaduwopdracht in een drukke verkeerssituatie.