Detective Torhout

Re-quest & EQ-investigations

Re-Quest/EQ-investigations wordt geleid door Elien Lammertyn. We zijn gepassioneerd door coaching en waarheidsvinding. We beschikken ondermeer over een bachelor “sociaal werk” en een “certificaat beroepsopleiding inspirerend Coachen”.

We zijn gedreven fraudeonderzoekers en we verzamelen bewijsmateriaal in uw strijd tegen onrecht. EQ-investigations bestaat uit een team van drietalige opgeleide en vergunde privédetectives, met certificaten van bedrijfsmanagement, internet research (OSINT) en digitale data-analyse. “EQ” verwijst naar het vertrouwen in emotionele intelligentie, om waarheidsvinding en een doorbraak te bereiken.

Omwille van beroepsredenen, plaatsen we liever geen persoonlijke foto’s op deze website. Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een één-op-één gesprek.

Wat zijn onze drijfveren?

Via opsporing of coaching willen we u graag perspectief bieden, zelfs in moeilijke situaties waarbij u -als ondernemer, advocaat of burger- voor een voldongen feit gesteld wordt. We hopen van harte dat u een “doorstart” kan maken nà onze samenwerking, dankzij een objectief onderzoeksrapport, een beter inzicht in uw casus en -indien gewenst- meer ”tools” om uw probleemsituatie aan te pakken.

Cliënten stellen ons dikwijls de vraag waarom we opteren voor de combinatie van een recherchebureau mét advies en coaching. Wel, deze bewuste keuze komt vanuit ons vertrouwen in de kracht van emotionele intelligentie, vandaar de bedrijfsnaam EQ-Investigations.

Wat doen we?

Onze dienstverlening bestaat uit veldwerk of tactisch onderzoek, digitaal onderzoek en coaching. We stemmen ons aanbod af op uw vraag. Indien u geen nood heeft aan gericht advies of coaching, ondernemen we geen enkel initiatief op dat vlak. Op uw vraag kunnen we u ook discreet doorverwijzen naar experten uit ons netwerk, zoals bijv. een bemiddelaar bij overnames of familiale geschillen.

Anderzijds zullen we nooit beweren dat elk probleem opgelost kan worden door middel van opsporingsdiensten. Daarom opteren we in sommige gevallen liever voor individuele coachingtrajecten, zodat u op korte termijn vooruitgang boekt. Denken we bijv. aan een ondernemer die constructief wil leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag in zijn team.

Wat is onze visie?

De toepassing van emotionele intelligentie (EQ) kan voor een doorbraak zorgen tijdens onderzoeken, bijv. om een oplichter te ontmaskeren.

EQ betekent ook dat wij, als onderzoekers, ons continu bewust zijn van onze eigen aannames en overtuigingen, waardoor we erin slagen om op een degelijke manier uw casus te onderzoeken.

We geloven dat elke cliënt een beroep kan doen op zijn eigen EQ en daardoor succesvolle keuzes zal maken, op voorwaarde dat hij bereid is om zichzelf in vraag te stellen.